Gent: Salsa> Cursus> Zondag

Start op:09 September 2018
Laatste les: 21 Oktober 2018
Geen les op:16/09/2018
Plaats: Zaal Cocteau
Jan Palfijnstraat 17
9000 Gent
Aantal lessen: 6
Meer info: 0486/893553
Niveau's
 • Niveau 1: 17:00 - 18:00 Inschrijven
 • Niveau 3: 16:00 - 17:00 Inschrijven
 • Niveau 4: 18:00 - 19:00 Inschrijven
 • Niveau 5: 19:00 - 20:00 Inschrijven
 • Niveau 9: 20:00 - 21:00 Inschrijven
 • Extra informatie:Eén danscursus bestaat uit 6 lessen, één les per week en elke les duurt 1 uur.
  De volledige reeks van 6 lessen bedraagt in totaal �60.

  U bent niet verplicht alles in één keer te betalen, het is ook mogelijk om per les te betalen.
  In dit geval is het 15� per les. Er dient op gewezen te worden dat, als u per les betaalt en dan na een aantal keer toch beslist de volledige cursus te volgen, de voorafgaande reeds betaalde lessen niet meer in rekening worden gebracht!
  U kan wel op elk moment beslissen om toch de rest van de cursus te betalen.
  In dit geval is het �10 per les. (�60/6= �10)
  Bijv. U hebt reeds 2 lessen gevolgd, dan komt het nog op 4 x 10� = 40�.
  Er wordt dus geen rekening gehouden met de reeds betaalde 30�.

  Als u een abonnement van �60 betaald hebt, dan kan u wel één gemiste les inhalen op een andere dag. (cursus van hetzelfde niveau, op een andere dag of in een andere stad) Bijv. U bent ingeschreven in de cursus van zondag te Gent, om een bepaalde reden kan u niet aanwezig zijn op zondag, dan kan je wel de gemiste les inhalen op de volgende maandag/dinsdag/ donderdag/ vrijdag in Gent, Kortrijk of Brugge.

  Eenmaal u het abonnementsgeld van �60 betaald hebt, is er geen terugbetaling mogelijk! Zelfs indien u slechts één les hebt kunnen volgen!
  Het abonnement is op naam en kan bijgevolg niet doorgegeven worden: iemand anders kan dus niet in uw plaats de cursus verder volgen.

  Het abonnementsgeld van een bepaalde cursus kan ook niet overgedragen worden naar een volgende, toekomstige cursus of reeks. Stel, u hebt 60 � betaald voor de reeks van januari-februari. U kan door omstandigheden, ongeacht de reden, deze reeks niet verder volgen, dan kan het reeds betaalde abonnementsgeld niet gebruikt worden ter betaling van de cursus van maart-april.

  Danspartner:
  Bij voorkeur moet je je per twee inschrijven� dus met een danspartner.
  Heb je geen danspartner dan kan je indien nodig een zoekertje op onze website plaatsen om een danspartner te vinden. Daarvoor moet je je eerst registreren, en dan een profiel maken. ( Niet vergeten je �naam� en �wachtwoord� te onthouden�voor je latere verbinding!)

  Opmerkingen:
  Algemene afspraken:
  - Salsafever is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.
  - Salsafever is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal.
  - In de zaal mogen geen eigen dranken worden genuttigd.
  Wanneer mag je bij Salsafever iemand assisteren?
  a) Voor niveau 1 geldt:
  - De assistent heeft cursus niveau 1 al bij Salsafever gevolgd.
  - Er staat voor dat niveau op dat moment geen andere betalende dame/heer
  zonder danspartner aan de kant.
  - Als je "vast" iemand wil assisteren, zonder risico te lopen dat je (of
  je danspartner) aan de kant moet, betaal je het volledige cursusgeld.
  b) Voor niveau 2 of hoger geldt:
  - Je mag assisteren in een bepaald niveau als je tenminste 1 niveau hoger
  danst.
  - Er staat voor dat niveau op dat moment geen andere betalende dame/heer
  zonder danspartner aan de kant.
  - Als je "vast" iemand wil assisteren, zonder risico te lopen dat je (of
  je danspartner) aan de kant moet, betaal je het volledige cursusgeld.
  c) Een herhaalde niveau moet betaald worden zoals een nieuw niveau.

  iedereen dient zich dan dus in te schrijven en te betalen voor een nieuw of een herhaald niveau.
  Wanneer gaat een les niet door?
  -Als er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een cursus.
  Daarom moet men altijd iets laten als men niet naar de eerste les kan komen maar komt wel vanaf de 2de les.
  -Als de dansleraar niet kan (door ziekte,...) worden de leerlingen dan verwittiged via mail of telefoon.

  En de gemiste les wordt later wel ingehaald.
  Iedereen is welkom bij Salsa Fever
  Tot binnenkort� op de dansvloer!

  Dansleraar: Bouba(car) Dramé